Odense Rundt hjælper dig med at finde rundt i Odense og bruge byen, mens den er under omdannelse.

Odense Rundt giver dig overblik over alt fra parkeringspladser, legepladser og turforslag til hundeskove, skaterbaner, vandposter osv. Du bliver guidet forbi aktuelle vejarbejder, midlertidige vejlukninger og ensretninger m.m., som andre GPS-tjenester ikke når at fange, og du kan få rutevejledningen læst højt, så din opmærksomhed er på trafikken, mens du bevæger dig gennem byen. Du kan få anbefalet ruter til dit bestemmelsessted, hvad enten du er i bil, på cykel eller til fods. Odense Rundt viser ruter på hele Fyn.

Odense Rundt viser dig:

  • - Overblik over steder og faciliteter, som frit kan benyttes, fx toiletter, legepladser, idrætsfaciliteter, luftpumper med mere.
  • - Detaljerede rutevejledninger, der tager højde for nye ensretninger, svingrestriktioner m.v. – også de midlertidige og kortvarige. I Odense Kommune opdateres ruter og baggrundskort fra dag til dag i modsætning til andre gængse GPS-tjenester.
  • - Overblik over og information om aktuelle vejarbejder i Odense. I Odense Rundt kan du se, hvorfor der graves, tidsplanen for vejarbejdet og finde links til yderligere information.
  • - Ledige parkeringspladser og oversigt over priser, tidsbegrænsninger m.m.
  • - Forslag til gå- og cykelture i det grønne Odense.
  • - Oplysninger om tilgængelighed for ældre og handicappede.