Få handlefrihed med et XXXXXX KundeKort.

Du kan frit trække på op til det aftalte kreditmaksimum mellem kr. 5.000,- og 30.000,-

Du kan vælge en rentefri konto, hvor du indbetaler hele saldoen hver måned eller du kan vælge en konto, hvor du betaler en fast månedlig ydelse.

Hver måned modtager du en betalingsoversigt, hvor du kan se dine posteringer.

Det er hurtigt, nemt og overskueligt.

Kundekort - kort fortalt:

Nemt og hurtigt

Ingen oprettelsesgebyrer

Gratis månedlig betalingsservice-oversigt

Gratis servicetelefon

PIN-kode, der beskytter mod misbrug.

Udbydes i samarbejde med SPARXPRES.

Vælg med Rentefri konto:

• månedskonto

• rentefri i op til 55 dage

• kassekredit på mellem kr. 5.000 kr. og 30.000 kr.

• skyldig saldo betales fuldt ud den 1. i efterfølgende måned

Vælg med Fast betaling hver måned:

• Kassekredit på mellem kr. 5.000,- og 30.000,-

• Rente pr. måned 1,50%

• Fast månedlig ydelse

Eksempler på månedlige minimums ydelser (inkl. omkostninger)

Kreditramme

Minimumsydelse

Kreditramme

Minimumsydelse

5.000 kr.

150 kr.

20.000 kr.

550 kr.

10.000 kr.

275 kr.

30.000 kr.

825 kr.

Klik her for ansøgningsskema

Oplysninger behandles fortroligt. Behandles hurtigst af SPARXPRES

RENTEFRI KONTO – Standardomkostningsinformation

Udnyttelsesgrad

100%

50%

25%

Kreditramme

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

Kreditbeløb

5.000 kr.

2.500 kr.

1.250 kr.

Løbetid

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Månedsgebyr (kun når der er betaling på kontoen)

20 kr.

20 kr.

20 kr.

Oprettelsesgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Årlig variabel debitorrente

0,0%

0,0%

0,0%

ÅOP

5,0%

10,1%

21,0%

Samlede kreditomkostninger

240 kr.

240 kr.

240 kr.

Samlede beløb der betales

5.240 kr.

2.240 kr.

1.490 kr.

Afdragsform

Stående kredit

Sikkerhed

Ingen

Der forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret i henhold til MFL § 12a. Udbydes i samarbejde med SPARXPRES.

 

OMKOSTNINGER, GEBYRER, RENTER M.V. PR. 1. april 2014

 • Oprettelsesgebyr 0 kr.
 • Renten 0,0% pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 0,0%
 • Skyldig saldo betales fuldt ud den 1. i efterfølgende måned
 • Månedsgebyr på 20 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsendegirokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
 • Gebyr for udfærdigelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
 • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering.

KUNDEKORT MED FAST YDELSE – Standardomkostningsinformation

Standardomkostningsinformation:                 

Udnyttelsesgrad

100%

50%

25%

Kreditramme

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

Kreditbeløb

5.000 kr.

2.500 kr.

1.250 kr.

Løbetid

12 mdr.

12 mdr.

12 mdr.

Månedsgebyr (kun når der er betaling på kontoen)

20 kr.

20 kr.

20 kr.

Oprettelsesgebyr

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Årlig variabel debitorrente

19,56%

19,56%

19,56%

ÅOP

25,4%

31,4%

44,3%

Samlede kreditomkostninger

1.140 kr.

690 kr.

465 kr.

Samlede beløb der betales

6.140 kr.

3.190 kr.

1.715 kr.

Afdragsform

Stående kredit

Sikkerhed

Ingen

Der forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret i henhold til MFL § 12a. Udbydes i samarbejde med SPARXPRES.

 

OMKOSTNINGER, GEBYRER, RENTER M.V. PR. 1. april 2014

 • Oprettelsesgebyr 0 kr.
 • Renten 1,50% pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 19,56%
 • Månedsgebyr på 20 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsendegirokort opkræves et gebyr på 25 kr.pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
 • Gebyr for udfærdigelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
 • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering.

MISLIGEHOLDELSE

Overholder kontohaver ikke aftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administration af kontoen – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer hæves på kreditten og tillægges dermed kontoens restgæld. Morarenten pr. mdr. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%.

Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES.

De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

KLAGER

Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige.

Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk. Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Såfremt henvendelsen ikke ført til en løsning af klagen kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 3543 6333, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000, eller via www.forbrug.dk

TILSYNSMYNDIGHED

SPARXPRES er del af Spar Nord Bank A/S og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø,

Tlf. 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditten stilles til disposition. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kontrakt. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler. Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette ene tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige aftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

LOVVALG

I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

YDERLIGERE INFORMATION

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte tlf. 9616 1300 eller på mail sparxpres@sparnord.dk.

Se standardprisinformation – klik her

Se betingelserne for anvendelse af PrivatKundeKort - Klik her
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter -
Klik her